Verhoog je webwinkelomzet met deze e-mailmarketingtips (8)

Blog

Frank Damshuiser    27 August 2014   

clock-650753_1920.jpg

Deze maand onthull ik tip #8 voor de verbetering van e-mailcampagnes. Met het toepassen van deze tips worden e-mailcampagnes gerichter, relevanter en persoonlijker. Deze maand geef ik diverse tips over hoe je het juiste verzendmoment van een nieuwsbrief kunt bepalen.

Inhoud

Direct naar:

 

Tip 8: Het beste verzendmoment

Bij het verzenden van de nieuwsbrief aan je nieuwsbriefabonnees wil je dat een zo groot mogelijk gedeelte van de ontvangers daadwerkelijk de nieuwsbrief opent. Bij een hoog openingsratio speelt het verzendmoment een belangrijke rol. Het bepalen van dit moment is sterk afhankelijk van de doelgroep die je wilt benaderen, de branche waarin je doelgroep zich bevindt maar bijvoorbeeld ook het weer. Vandaar dat het van belang is om te testen wat het ideale moment is.  Mocht het zo zijn dat je verschillende doelgroepen wilt benaderen, splits deze groepen op en benader hen met een aparte test.

 

Op welke dag van de week een nieuwsbrief verzenden

Nieuwsbriefleden die de nieuwsbrief in de privémailbox ontvangen werken waarschijnlijk doordeweeks. De kans is groot dat ze 's avonds of in het weekend de mail bekijken. Hou hier rekening mee. De zakelijk doelgroep kun je beter bereiken door de nieuwsbrief te versturen tijdens kantoortijden. Bedenk dat op vrijdag, relatief gezien, een groot gedeelte van de doelgroep een vrije dag kan hebben. Maandagochtend is ook geen ideale dag omdat de nieuwsbrief dan kan ondersneeuwen tussen alle overige e-mails. Ondanks dat deze informatie algemeen bekend is, is het van belang dit per doelgroep te testen zodat dit ook voor jouw specifieke doelgroep onderbouwd kan worden met statistieken.

 

Het ideale verzendmoment bepalen

Er zijn verschillende manieren om het ideale verzendmoment te acherhalen. Een van deze manieren is het verzenden van de nieuwsbrief verspreidt over de gehele week. Let op dat je elke dag een zelfde aantal nieuwsbrieven verzend.

Aan de hand van de statistieken kan je terugzien wat de respons is op de verzonden nieuwsbrief. Op basis van de respons bepaal je eenvoudig het optimale verzendmoment. In deze test neem je alleen geen factoren mee zoals het weer. Je zou deze test, bij twijfel, dan meerdere keren kunnen herhalen om te bekijken of deze statistieken van de tweede test overeenkomen met die van de eerder verzonden nieuwsbrief.

Om te bepalen of verschillende doelgroepen op een ander moment benaderd moeten worden is er een mogelijkheid om een splitrun test uit te voeren. Versie A van de splitrun wordt dan verzonden aan de 1ste (test)doelgroep en versie B wordt verzonden aan het overige gedeelte. Op basis van dezelfde mail kan je inzien welke doelgroep beter opent op het moment van verzending. Door verschillende testen uit te voeren kan je het ideale verzendmoment achterhalen voor je nieuwsbriefabonnees.

 

10 tips nieuwsbrief te verbeteren