Google Shopping: zó kies je de juiste feed en campagnestructuur

Blog

Marlon Helmer    7 December 2017   

In deze blog vertel ik hoe je maximaal inspeelt op zoekgedrag door je Google Shopping Campagnes zo optimaal mogelijk in te zetten. Ik leg daarbij de focus op een campagnestructuur op basis van branded & non-branded zoekopdrachten -met  de bestsellerproducten van Fred de la Bretoniere als leidend voorbeeld. Wat is precies het effect hiervan en waarom zou je bestsellers willen inzetten? Aan het eind van deze blog deel ik mijn resultaten!

1. De Google Shopping Feed: wat is het -en waar moet je op letten?

Het belang van Google Shopping
Google Shopping is een kanaal dat door e-commerce bedrijven zowel als zegen en als vloek wordt beschouwd. Onderzoek van Sidecar heeft uitgewezen dat in 2016 voor het eerst meer dan de helft van het budget van adverteerders werd uitgegeven aan Shopping campagnes. Dit geeft dan ook aan dat het steeds belangrijker wordt om de Google Shopping opzet en het budget zo optimaal mogelijk in te zetten. Dit is echter een complexe aangelegenheid, omdat de insteek anders is dan die van Search Campagnes. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het feit dat je optimaliseert aan de hand van producten in plaats van zoekwoorden, en je daarnaast enkel negatieve zoektermen kan toevoegen? 

Waar moet je op letten?
Het optimaal inzetten van je Google Shopping campagne valt of staat met een goede feed. Zorg er daarom voor dat alle benodigde informatie hierin voorkomt. Wil je bijvoorbeeld je Shopping campagne indelen aan de hand van producttypes? Zorg er dan voor dat je hierop kunt filteren. Hetzelfde geldt voor product ID’s (SKU) of een bepaald custom label (zoals bijvoorbeeld bestsellers). Zolang deze onderdelen niet in de Google Shopping Feed voorkomen is het bijna onmogelijk om je campagne optimaal te benutten, aangezien je hier niet specifiek op kan filteren.

Zorg bovendien voor de meest geschikte titel om je zoekopdrachten zo goed mogelijk mee op te vangen. Hoe beter de titel van een product, hoe hoger de kwaliteit en des te minder je uiteindelijk zult hoeven betalen voor een goed zichtbare positie. Google geeft de volgende richtlijnen (zie Tabel 1):

Marblog_1

Tabel 1: richtlijnen voor de opzet van Google Shopping titels

Het meeste verkeer binnen Google Shopping is afkomstig vanaf de zoekpagina. Hier worden echter maar 20 tot 25 karakters van de titel getoond, waardoor deze vaak afgeknipt wordt. Door de belangrijkste eigenschappen dus voorin de titel te plaatsen, informeer je de (potentiële) consument zo goed mogelijk.

[Tip] Heb je geen behoefte aan een long read? Mijn collega Rob van Vliet behandelde onlangs meerdere experttips voor  Google Shopping in zijn webinar, die hier gratis terug te kijken is: 

New call-to-action

2. Google Shopping campagnestructuur

Na het instellen van je Google Shopping Feed wil je de juiste campagnestructuur uitkiezen. Hiermee toon je namelijk eenvoudiger het meest relevante product bij een specifieke zoekopdracht. Welke structuur het meest geschikt is hangt samen met de strategie van je webshop.

Mijn aanpak
Allereerst zal ik kort de 4 bekendste campagnestructuren bespreken, om vervolgens dieper in te gaan op hoe je een campagnestructuur gebaseerd op branded en non-branded zoekopdrachten zo optimaal mogelijk inzet. 

MArblogA.png

A. De simpele setup

Bij een simpele setup vallen alle producten binnen één advertentiegroep. Deze setup kost weinig tijd, aangezien er verder geen onderscheid is tussen bijvoorbeeld verschillende producttypes.

Nadelen
Je krijgt hierdoor overigens ook geen inzicht in welke producttypes beter presteren - en waarvoor een bodverhoging gepast zou zijn. Het opsplitsen in individuele producten (op basis van item ID’s) is mogelijk, maar dit zorgt voor zo’n uitgebreide lijst aan producten dat dit het optimalisatieproces kan vermoeilijken.

MarblogB.png


B. Onderscheid op basis van producttypes

Het groeperen op basis van producttype biedt adverteerders wat meer inzicht dan de simpele setup.  Een voordeel van deze setup is dat er per producttype zichtbaar is welke relatief beter presteert, en wat de bijbehorende bodaanpassing kan zijn. Door de producttypes verder op te splitsen in individuele producten (op basis van item ID’s) verkrijg je nieuwe inzichten.

Nadelen
Een nadeel van deze campagnestructuur is dat je niet kunt inspelen op branded en non-branded zoekopdrachten. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen producttypes in het algemeen, dus het bod voor zowel branded als non-branded zoekopdrachten is gelijk. Denk bijvoorbeeld aan enkellaars en Fred de la Bretoniere enkellaars; de kans op een aankoop in het tweede geval is hoogstwaarschijnlijk groter (en een hoger bod dus gepaster!).

 MarblogD.png

C. Onderscheid op basis van marge

Soms is het lastig om Google Shopping rendabel te krijgen. Ook Wehkamp liep tegen dit probleem tegenaan. Deze webshop heeft een enorm scala aan producten, en Google Shopping is één van haar belangrijkste kanalen.  Het sturen op één bepaalde ROAS ('return on advertising spend') was niet de meest optimale situatie, aangezien hun enorme aanbod bestaat uit producten met verschillende marges. Wehkamp koos daarom voor een campagnestructuur op basis van productmarge. Aan elke campagne werd een eigen target ROAS toegekend, die overeenkomt met de bedrijfsdoelstelling. Hierdoor konden ze eenvoudiger per product of productgroep optimaliseren.

Nadelen
Een nadeel van deze campagnestructuur is dat deze enorm complex kan pakken; er kunnen al snel tientallen campagnes ontstaan (afhankelijk van je aanbodgrootte en het verschil in marges). Wehkamp heeft in haar geval de gehele Shopping campagne geautomatiseerd, waardoor meer grip ontstaat op het optimalisatieproces. Wanneer je overigens maar met een klein aantal marges werkt, is dit gemakkelijker handmatig te optimaliseren (bekijk hier Wehkamp's gehele case study).

MarblogC.png


D. Onderscheid op basis van branded & non-branded zoekopdrachten

Het is ook mogelijk om via Google Shopping onderscheid te maken tussen branded en non-branded zoekopdrachten. In de rest van deze blog zal ik dieper ingaan op deze campagnestructuur.  

3. Een campagnestructuur gebaseerd op branded & non-branded zoekopdrachten

Het verschil tussen branded en non-branded zoekopdrachten
Als je een monobrand e-commerce bedrijf hebt dan kan het verstandig zijn om je Google Shopping campagnestructuur te baseren op branded & non-branded zoekopdracht. Onder een 'branded zoekopdracht' verstaan we in dit geval een zoekwoord waarin je merk is opgenomen, zoals bijvoorbeeld 'Fred de la Bretoniere enkellaars'.

'Non-branded zoekopdrachten' zijn in dat geval zoekwoorden waarin het merk niet is opgenomen, zoals 'enkellaars met hak'. Door de campagnes te laten verschillen in zowel prioriteit als bod kun je meer grip krijgen op welk product je bij welke zoekopdracht wilt tonen -en welk bod hier het beste bij past.

Zo zou je bijvoorbeeld meer willen bieden op een oriënterende zoekopdracht ('enkellaars') als op een zoekopdracht met koopintentie ('Fred de la Bretoniere enkellaars zwart'). In het laatste geval weet je immers dat de kans dat iemand over zal gaan tot een aankoop groter is. Door te focussen op aankoopintentie pakt je hogere bod waardevoller uit. 

Het belangrijkste verschil tussen branded en non-branded campagnes is de prioriteit en het bijbehorende bod dat aan de campagnes wordt meegegeven. Ook zit er een verschil in de negatieve zoekwoorden. In Figuur 1 zie je hier een visuele weergave van. Belangrijke kanttekening: de manier die ik straks toe zal lichten is niet voor iedereen geschikt. In mijn blog is de opzet van de algemene branded campagne namelijk gelijk aan die van de non-branded (generieke) campagne, maar dit kan per case verschillen. Zo kun je er ook voor kiezen om in de non-branded (generieke) campagne enkel sale-items te tonen, of de campagne op te delen in categorieën in plaats van producttypes. Denk dus na over wat je wil tonen en wat relevant is qua zoekvolume!

Marblog1b

Figuur 1: structuur gebaseerd op branded en non-branded zoekopdrachten

Ik zal de volgende campagnetypen verder toelichten: 

A. Het opzetten van de non-branded (generieke) Shopping campagne: 

 1. Prioriteit & CPC
 2. Het uitbouwen van de Shopping campagne
 3. Het toevoegen van negatieve zoekwoorden

B. Het opzetten van de algemene branded campagne:

 1. Prioriteit & CPC
 2. Het uitbouwen van de Shopping campagne
 3. Het toevoegen van negatieve zoekwoorden

C. Het opzetten van de branded campagne in combinatie met producttype:

 1. Prioriteit & CPC
 2. Het uitbouwen van de Shopping campagne
 3. Het toevoegen van negatieve zoekwoorden

A. (Generieke) Shopping campagnes

Allereerst beginnen we met het opzetten van de non-branded (generieke) Shopping campagne. Zoals in Figuur 1 is weergegeven, zal deze campagne zoekopdrachten opvangen zoals ‘enkellaars met hak’. Het gaat hier dus om oriënterende zoekwoorden, waarbij de koopintentie nog laag is. Men is op zoek naar een specifiek producttype, zonder een indicatie te geven van de prijsklasse of het merk. Dit type consument zal dan ook minder snel overgaan tot een aankoop dan iemand die al weet dat hij of zij geïnteresseerd is in een enkellaars van Fred de la Bretoniere. Vanwege het feit dat deze consument nog oriënterend is, zal hij of zij meer rondklikken om te kijken wat er allemaal verkrijgbaar is. Dit resulteert in een lagere return on advertising spend.

Prioriteit & CPC
De non-branded (generieke) Shopping campagne krijgt een hoge prioriteit mee. Dit klinkt tegenstrijdig met wat hierboven beschreven is, namelijk dat het bij deze groep consumenten het minst waarschijnlijk is dat ze een aankoop zullen doen. Echter moet dit op een andere manier bekeken worden. Aangezien de kans op een aankoop het kleinste is, wil je deze als eerste uit de trechter filteren om zo relevantere zoekopdrachten en consumenten over te houden. Door de campagne relatief gezien ook het laagste bod mee te geven, zorg je ervoor dat je zó kan sturen dat alleen bij de meest relevante/rendabele generieke zoektermen jouw product getoond wordt.

De prioriteit kan binnen de settings/instellingen-tab van de Shopping campagne doorgevoerd worden:
 marblog2.png

Figuur 2: het doorvoeren van de prioriteit

Het uitbouwen van de Shopping campagne
De volgende stap is het uitbouwen van de Shopping campagne. In het geval van Fred de la Bretoniere hebben wij gekozen voor een indeling o.b.v. producttype. Let er hierbij wel op dat dit attribuut is opgenomen in de Shopping feed, zodat hier ook daadwerkelijk op gefilterd kan worden! Wanneer dit het geval is, kan bij het aanmaken van een nieuwe advertentiegroep gekozen worden voor product type.

In plaats van één campagne met verschillende producttypes, kan er ook voor ieder producttype een aparte campagne aangemaakt worden. Een voordeel hiervan is dat er nog beter inzicht verkregen kan worden in de specifieke data. Een nadeel kan zijn dat het AdWords account zo groot wordt, dat je het overzicht verliest.

In eerste instantie ligt de focus voornamelijk op het vergaren van data, om zo inzicht te krijgen in onder andere de benchmark CPC. Dit zorgt er dan ook voor dat puur en alleen een uitsplitsing aan de hand van het product type voldoende is. Naderhand kun je deze verder uitsplitsen in de verschillende item ID’s. Hierdoor wordt inzicht verkregen op productniveau en kan per product bekeken worden of er een bodverhoging of bodverlaging moet plaatsvinden, afhankelijk van de doelstelling.

Wanneer bovenstaande stappen voor alle productgroepen worden uitgevoerd, kan de campagne er als volgt uit komen te zien:

marblog3b

Figuur 3: Google Shopping non-branded (generieke) campagnestructuur

Het toevoegen van negatieve zoekwoorden

Tenslotte is het belangrijk om negatieve zoekwoorden aan de campagne toe te voegen, zodat alleen relevante zoekopdrachten in de campagne terecht komen. In het geval van de non-branded (generieke) Shopping campagne wil je dat er alleen non-branded zoektermen worden afgevangen. Door het merk als negatief zoekwoord ('zinsdeel') toe te voegen zorg je ervoor dat er geen 'zoekopdrachten + merk' terechtkomen in bovenstaande campagne. Hou het zoektermenrapport in de gaten om te voorkomen dat misspellingen van het desbetreffende merk alsnog door de campagne getriggerd worden. Mocht je bepaalde misspellingen ontdekken, voeg deze dan ook weer toe als negatief zoekwoord (zinsdeel).

B. Algemene branded campagne

Uitgaande van Figuur 1 kan vervolgens de algemene branded campagne opgezet worden. Deze campagne zal enkel en alleen zoekopdrachten afvangen gelijk aan de merknaam in het algemeen. Denk hierbij aan Fred de la Bretoniere, Fred of misspellingen. Oftewel: de merknaam zonder specifieke productgroep. Het grootste voordeel van het inzetten van een algemene branded campagne is dat je zelf kan bepalen welke producten je wilt tonen wanneer mensen op je merknaam (zonder specifieke productgroep) zoeken. Hier kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om bestsellers te tonen. Uiteindelijk is dit type consument (nog) niet op zoek naar een bepaald product van in dit geval Fred de la Bretoniere, dus waarom geen suggestie geven?

Wanneer je slechts kiest voor twee verschillende Shopping campagnes (branded & non-branded), wordt de merknaam (zonder specifieke productgroep) de ene keer getriggerd door productgroep X en de andere keer door productgroep Y. Dit komt doordat de merknaam bij alle producten in de feed voorkomt en Google daarom random een product kiest om te tonen bij een specifieke zoekopdracht. Door een extra (algemene) branded campagne toe te voegen, kan je dit voorkomen en invloed uitoefenen op wat consumenten te zien krijgen.

Prioriteit & CPC
Het principe voor de opzet van de algemene branded campagne is in dit geval gelijk aan die van de non-branded (generieke) campagne (let op: zoals eerder beschreven hoeft dit niet zo te zijn!). Echter geef je een andere prioriteit, een ander bod en een andere filtering mee. Voor deze campagne is de prioriteit gelijk aan medium en is het bod net wat hoger dan voor de non-branded (generieke) campagne. Uiteindelijk is het van belang dat het bod tussen de non-branded (generieke) campagne en branded – producttype campagne ligt. Dit omdat een zoekterm als Fred de la Bretoniere eerder een conversie zal opleveren dan zwarte enkellaars met hak, maar minder snel dan Fred de la Bretoniere zwarte enkellaars met hak. Mensen zijn bekend en geïnteresseerd in het merk, maar nog niet in alle gevallen op zoek naar een specifiek product. Ze zijn in zekere zin dus nog steeds oriënterend.

Het uitbouwen van de Shopping campagne
Na het aangeven van de juiste prioriteit, is de volgende stap het uitbouwen van de Shopping campagne. In het geval van Fred de la Bretoniere hebben wij ervoor gekozen om bestsellers te tonen wanneer consumenten op de merknaam (zonder productgroep) zoeken. Iemand is namelijk nog niet op zoek naar een specifiek product, maar is weldegelijk geïnteresseerd in het merk. Ook in dit geval is het van belang dat bestseller als tag wordt meegegeven in de feed, zodat hierop gefilterd kan worden. Bij het aanmaken van een nieuwe advertentiegroep moet in dit geval gekozen worden voor het custom label. Door de bestseller tag te koppelen aan het custom label, bijvoorbeeld binnen Channable, zal je hierna kunnen kiezen uit de verschillende bestsellerproducten. Kies voor een beperkt aantal bestsellers (bijvoorbeeld 3 à 4 per productgroep), om zo de meeste invloed uit te kunnen oefenen.

Wanneer bovenstaande stappen worden uitgevoerd, kan de campagne er als volgt uit komen te zien:

 marblog4.png

Figuur 4: Google Shopping algemene branded campagnestructuur

Het toevoegen van negatieve zoekwoorden
Tenslotte is het van belang dat er negatieve zoekwoorden worden toegevoegd, zodat alleen relevante zoekopdrachten in de campagne terecht komen. In dit geval is dat iets lastiger, omdat je alleen zoektermen gerelateerd aan het merk zonder productgroep wilt afvangen. Zorg er dus ook voor dat alle productgroepen, modellen en misspellingen hiervan als zinsdeel worden uitgesloten (bijvoorbeeld schoudertas bruin). Voor deze campagne is het extra van belang om het zoektermenrapport in de gaten te houden, om te voorkomen dat misspellingen alsnog door de campagne getriggerd worden. Vul dus continue de negatieve zoekwoordenlijst aan.

C. Branded campagnes in combinatie met producttype

Tenslotte zal de branded campagne in combinatie met de producttypes opgezet worden. Deze campagne zal zoekopdrachten afvangen zoals Fred de la Bretoniere enkellaars of Fred de la Bretoniere espadrille.

Prioriteit & CPC
De opzet is in dit geval gelijk aan de andere twee campagnes, echter zit het verschil hem weer in de prioriteit en de hoogte van het bod. Deze campagne krijgt een lage prioriteit mee, zoals te zien is in figuur 1. Dit omdat je dit type zoekwoord pas als laatste uit de trechter wilt filteren. Deze consument is namelijk al zo specifiek op zoek naar een product, dat de kans groter is dat deze persoon over zal gaan tot een aankoop. Je wilt deze mensen dus zo lang mogelijk in je trechter houden. Door de campagne relatief gezien ook nog het hoogste bod mee te geven, zorg je ervoor dat je zichtbaar bent. Aangezien de consument die door deze campagne getriggerd wordt al heel goed weet wat hij of zij wilt, is deze zichtbaarheid van groot belang. Net als eerder aangegeven, is de titel in dit geval ook belangrijk. Hoe meer informatie (denk hierbij aan de kleur of maat), hoe beter men geïnformeerd is en hoe relevanter een klik zal zijn.

Marblog5.png

Figuur 5: Zoekopdracht binnen Google Shopping

Het uitbouwen van de Shopping campagne
Na het aangeven van de juiste prioriteit en het bod, zal de Shopping campagne uitgebouwd moeten worden. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de non-branded (generieke) Shopping campagne. Zie figuur 3 voor een voorbeeld.

Het toevoegen van negatieve zoekwoorden
Tenslotte zullen de negatieve zoekwoorden aan de campagne toegevoegd moeten worden, zodat alleen relevante zoekopdrachten in de campagne terecht komen. In dit geval wil je dat alleen zoekopdrachten in combinatie met een producttype in de campagne terecht komen. Door het merk als negatief zoekwoord (exact) toe te voegen, voorkom je dat deze getriggerd zal worden. Deze wordt namelijk ook al in de algemene branded campagne afgevangen, waar je de consument in dit geval een bestsellerproduct laat zien. Voeg het merk wel als exact toe en niet als zinsdeel, aangezien anders een zoekterm als Fred de la Bretoniere enkellaars ook wordt geblokkeerd. Hou het zoektermenrapport in de gaten om te voorkomen dat misspellingen van het desbetreffende merk alsnog door de campagne getriggerd worden. Mocht je bepaalde misspellingen ontdekken, voeg deze dan ook weer toe als negatief zoekwoord (exact).

4. De resultaten

Wat is het effect van het tonen van bestsellerproducten in het geval van algemene branded zoekopdrachten (zoals Fred de la Bretoniere)?

Wat voornamelijk opvalt is dat het tonen van bestsellerproducten in het geval van algemene branded zoektermen een positief effect heeft op soft KPI’s. Zo ligt zowel de gemiddelde sessieduur als het aantal pagina’s per sessie hoger dan bij de non-branded (generieke) campagne en de branded campagne in combinatie met producttype. Dit kan, uitgaande van de zoekopdracht, verklaard worden door het feit dat mensen nog in de oriënterende fase zitten en hierdoor ook eerder geneigd zijn rond te kijken op de shop. Het is namelijk zo dat ze geïnteresseerd zijn in het desbetreffende merk maar nog niet zozeer in een specifiek product(type). Uiteindelijk geef je de consument die de bestsellerproducten te zien krijgt dus puur een suggestie en hoop je dat je op deze manier zijn of haar interesse kan wekken.

Hetzelfde geldt voor de conversieratio, welke relatief gezien laag ligt. Dit komt, opnieuw uitgaande van de zoekopdracht, doordat de koopintentie ook lager ligt. Stel, iemand zoekt specifiek op Fred de la Bretoniere enkellaars zwart en klikt door op een zwarte enkellaars van Fred de la Bretoniere. In dit geval is de kans dat iemand daadwerkelijk converteert zonder nog een groot deel van de shop door te klikken, veel groter. In het geval van een zoekopdracht gelijk aan Fred de la Bretoniere is het lastiger in te schatten in welk product(type) een consument geïnteresseerd is en zal de conversieratio lager liggen. Er zijn dus meer klikken nodig om tot een conversie te komen.

De algemene branded campagne zou dus gezien kunnen worden als een soort branding tool. Het is een manier om consumenten in contact te brengen met de shop. Dit wordt niet alleen bevestigd door de eerdergenoemde soft KPI’s, maar ook door de verhouding tussen ondersteunende en directe conversies. Deze ligt namelijk veruit het hoogste in het geval van het tonen van de bestsellerproducten. Dit geeft aan dat mensen via de algemene branded campagne dus niet direct converteren, maar dat de suggestie die wordt gegeven door in dit geval een bestsellerproduct er wel voor zorgt dat dit op een later moment gebeurd. Doordat bij de non-branded (generieke) campagne en de branded campagne de zoekopdracht al specifieker is en de consument al verder is in het aankoopproces, is de kans groter dat hij of zij eerder converteert. Zie figuur 6 voor mijn bevindingen.

marblog3

Figuur 6: Resultaten per campagne

5. Verbeterpunten

Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. Een belangrijke kanttekening is in dit geval namelijk dat, vanwege de overgang naar een nieuwe shop, de campagnes maar een maand gedraaid hebben. De resultaten zijn dus ook niet 100% betrouwbaar vanwege de korte duur, maar geven wel enigszins een indicatie. Een langere looptijd zou effect kunnen hebben op het resultaat.

Een ander belangrijk punt is dat het type product dat getoond wordt in het geval van algemene branded zoektermen, effect kan hebben op het resultaat. Zo zou je er bijvoorbeeld in periodes van Sale voor kunnen kiezen om de bestverkochte Sale producten te tonen in plaats van algemene bestsellerproducten. Dit zou van invloed kunnen zijn op de conversieratio. Je kan er ook voor kiezen om helemaal geen algemene branded campagne in te zetten en puur en alleen te focussen op branded en non-branded Shopping campagnes. Op deze manier laat je Google bepalen welke producten er getoond worden in het geval van een zoekopdracht zoals Fred de la Bretoniere. Let wel dat dit een andere Shopping structuur is die in dit geval opgezet moet worden.

Tenslotte is er tijdens deze test een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van de 3 typen campagnes die vallen onder de Shopping structuur gebaseerd op branded en non-branded zoekopdrachten. Het zou interessant kunnen zijn om te kijken naar het verschil in prestatie wanneer er wel en niet bewust wordt gekozen voor het tonen van bestsellerproducten. Ligt het aantal conversies lager wanneer je alleen kiest voor een branded en non-branded Shopping campagne en dus Google laat bepalen welke product er wordt getoond in het geval van algemene branded zoekopdrachten?

6. Conclusie

Door de toenemende concurrentie wordt het steeds belangrijker om je Google Shopping campagnes op orde te hebben. Welke strategie je kiest heeft hierbij direct impact op je keuze voor de meest geschikte campagnestructuur. Met een goede campagnestructuur ben je er echter nog niet. Het begint bij een goede accountstructuur. Wil je weten hoe je een goede accountstructuur kunt opzetten? Download dan onderstaande whitepaper. 

New call-to-action

Geschreven door:

Marlon Helmer SEA Consultant

Geschreven door:

Marlon Helmer SEA Consultant

Ook interessant

 • Het maximale uit je Google Ads-activiteiten halen ten tijde van de coronacrisis? Zo doet je dat!

  Het maximale uit je Google Ads-activiteiten halen ten tijde van de coronacrisis? Zo doet je dat!

  SEA blog |

  De gevolgen van de maatregelen omtrent het coronavirus zijn voor alle merken, re...

  Ralph van Woensel   
  30 March 2020   

 • De kracht van contrast en context bij Google Shopping-advertenties

  De kracht van contrast en context bij Google Shopping-advertenties

  SEA blog |

  Zoek jij ook wel eens naar Google Shopping-advertenties van je eigen webshop? Gr...

  Ralph van Woensel   
  24 March 2020   

 • Is ‘slim bieden’ binnen Google Ads rendabel voor jou? Test het!

  Is ‘slim bieden’ binnen Google Ads rendabel voor jou? Test het!

  SEA blog

  Slim bieden, op papier klinkt deze functionaliteit van Google Ads ideaal: het be...

  Feiko Bierman   
  19 March 2020   

Meer van Marlon Helmer

 • Google Shopping: zó kies je de juiste feed en campagnestructuur

  Google Shopping: zó kies je de juiste feed en campagnestructuur

  Online marketing SEA blog

  In deze blog vertel ik hoe je maximaal inspeelt op zoekgedrag door je Google Sho...

  Marlon Helmer   
  7 December 2017